Ο κυρ-Βασίλης από τις Σαρδές εξηγεί πως στεγνώνει το μελίπαστο τυρί - Λήμνος 2013

Fool Moon - Lemnos island

Diapori - Lemnos island
Λήμνος 2013
Λήμνος 2013