Μια Α/Μ προσέγγιση στο έντομο αυτό, χωρίς να είναι macro-φωτογράφηση, άλλωστε δεν έχω εξοπλισμό για τέτοιου είδους φωτογραφίες, ούτε τις συνηθίζω.


                                               Καθέλκυση ψαρόβαρκας στη Νέα Κούταλη Λήμνου


Πολυδένδρι, Λάρισα