Μια Α/Μ προσέγγιση στο έντομο αυτό, χωρίς να είναι macro-φωτογράφηση, άλλωστε δεν έχω εξοπλισμό για τέτοιου είδους φωτογραφίες, ούτε τις συνηθίζω.