Άγιον Όρος


Μονοπάτια.....


Παντοκράτορος  

Σκήτη Άγιου Ανδρέα

Ουρανούπολη

Ουρανούπολη

Ουρανούπολη

Ουρανούπολη





Αρσανάς Ζωγράφου

Δοχειαρίου

Δοχειαρίου

Ξενοφώντος

Ξενοφώντος

Παντελεήμονος

Παντελεήμονος

Πρωτάτο - Καρυές

Πρωτάτο - Καρυές

Καρυές

Πρωτάτο - Καρυές 

Πρωτάτο - Καρυές


Παντοκράτορος

Παντοκράτορος

Παντοκράτορος

Παντοκράτορος

Παντοκράτορος






Παντοκράτορος

Το μονοπάτι Παντοκράτορος - Σταυρονικήτα 



Σταυρονικήτα


Ιβήρων



Ιβήρων

Ιβήρων

Ιβήρων

Ιβήρων

Ιβήρων


Ιβήρων

Ιβήρων

Σταυρονικήτα

Σταυρονικήτα

Σταυρονικήτα

Σταυρονικήτα

Σταυρονικήτα

Σταυρονικήτα


Σταυρονικήτα



Σταυρονικήτα

Σκήτη Αγίου Ανδρέα - Καρυές

Σκήτη Αγίου Ανδρέα - Καρυές

Σκήτη Αγίου Ανδρέα - Καρυές






Δάφνη

Σίμωνος Πέτρας

Σίμωνος Πέτρας

Γρηγορίου

Γρηγορίου

Διονυσίου

Διονυσίου


Διονυσίου

Διονυσίου

Διονυσίου


Διονυσίου

Αρσανάς - Διονυσίου


Διονυσίου

Διονυσίου

Διονυσίου


Διονυσίου

Διονυσίου

Διονυσίου

Διονυσίου

Διονυσίου

Διονυσίου

Διονυσίου

Διονυσίου


Διονυσίου

Αρσανάς Διονυσίου

Παντελεήμονος



Αρσανάς Ζωγράφου

Αρσανάς Κωνσταμονίτου

Δοχειαρίου

Παντελεήμονος

Είσοδος Μονής Βατοπεδίου


Βατοπέδι

Βατοπέδι

Βατοπέδι

Βατοπέδι

Βατοπέδι

Βατοπέδι

Βατοπέδι


Βατοπέδι

Βατοπέδι

Βατοπέδι

Βατοπέδι

Βατοπέδι



Βατοπέδι

Βατοπέδι

Βατοπέδι

Σκήτη Αγίου Ανδρέα - Καρυές

Σκήτη Αγίου Ανδρέα - Καρυές

Σκήτη Αγίου Ανδρέα - Καρυές

Σκήτη Αγίου Ανδρέα - Καρυές

Καρυές

Καρυές


Φιλοθέου



Φιλοθέου

Φιλοθέου
Φιλοθέου


Φιλοθέου



Καρακάλου

Καρακάλου

Καρακάλου

Καρακάλου

Καρακάλου

Καρακάλου

Καρακάλου

Καρακάλου

Καρακάλου

Καρακάλου

Καρακάλου


Καρακάλου


Καρυές

Δάφνη

Δάφνη

Σίμωνος Πέτρας


Γρηγορίου

Γρηγορίου




στον Αρσανά της Γρηγορίου

στον Αρσανά της Γρηγορίου

στον Αρσανά της Γρηγορίου

στον Αρσανά της Γρηγορίου

στον Αρσανά της Γρηγορίου

στον Αρσανά της Γρηγορίου

στον Αρσανά της Γρηγορίου

Ψαρεύοντας στην Ι. Μ. Γρηγορίου