Φωτογραφία μου δημοσιευμένη στο περιοδικό  "Φωτογράφος", στο θέμα "Αρχιτεκτονική Φωτογραφία"
(Τεύχος 232, Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2014)