Πέτρινο γεφύρι Αρτοτίβας, από την εποχή της ενετοκρατίας στην Ναύπακτο, χτισμένο το 1450μΧ με ασβεστοκονίαμα, ύψους 12,5m και ανοίγματος 25m. Λειτουργούσε μέχρι το 1950.