Περιοδικό "Φωτογράφος"
Βιβλίο Φωτογραφίας Τοπίου
Κυκλοφορία Οκτώβριος  2012
   Θεματική ενότητα "Πανοραμικά"
         Τοποθεσία:  Οροπέδιο Φενεού, Ορεινή Κορινθία