Περιοδικό "Φωτογράφος"
Βιβλίο Φωτογραφίας Τοπίου
Κυκλοφορία Οκτώβριος  2012
  Θεματική ενότητα "Μνημεία"
    Τοποθεσία:  Αρχαιολογικός χώρος Αφαίας Αθηνάς στην Αίγινα