Η σελίδα της Ισπανικής έκδοσης του  περιοδικoύ "NOX" τεύχος 19/2012
με φωτογραφίες μου στο άρθρο "Paises del Mediterráneo" (Μεσογειακές χώρες)
Περιοδικό "Φωτογράφος"
Βιβλίο Φωτογραφίας Τοπίου
Κυκλοφορία Οκτώβριος  2012
  Θεματική ενότητα "Μνημεία"
    Τοποθεσία:  Αρχαιολογικός χώρος Αφαίας Αθηνάς στην Αίγινα