Η Ισπανική έκδοση του περιοδικού NOX magazine, με ένα μίνι αφιέρωμα στη φωτογραφική μου δουλειά,
στο άρθρο "Países del Mediterráneo - Grecia" (Μεσογειακές χώρες - Ελλάδα)