Τουρλίτης - Άνδρος

Ο Τουρλίτης είναι μία μικρή βραχονησίδα στην Άνδρο. Είναι ένα από τα 7 Γαυριονήσια. Είναι ακατοίκητο και το υψόμετρο του νησιού, το οποίο είναι όλο ένας βράχος, είναι 5 μ.