Άνδρος

Αγία Θαλασσινή και Τουρλίτης - Νειμποριό, Χώρα Άνδρου.

Η χώρα της Άνδρου με το φως της Αυγουστιάτικης πανσέληνου.