Λήμνος

Λιμνοθάλασσα Νέας Κούταλης - Λήμνος 
Φωτογραφίζοντας την ανατολή - Φαρακλό, Λήμνος
Άγιος Ιωάννης - Λήμνος