Παραλίες της Λήμνου

Χαβούλι - Havouli

Εβγάτης - Evgatis
Παρθενόμυτος - Parthenomitos

Γομάτι - Gomati

Ασπρόλιμνη - Asprolimni

Νεφτίνα - Neftina

Αυλώνας - Avlonas

Άγιος Ιωάννης - Agios Ioannis

Θάνος - Thanos

Θάνος - Thanos

Κέρος - Keros

Κέρος - Keros