Λήμνος, το χρυσαφένιο νησί

Λήμνος, το χρυσαφένιο νησί

Παραλία ασπρόλιμνης

Ταρσανάς Νέας Κούταλης

Αλυκή