Τα δυο χαρακτηριστικά εκκλησάκια στην Καλλιθέα της Λήμνου, η Αγία Φωτίδα και ο Άι - Δημήτρης ψηλά στο λοφάκι.