Μερικοί από τους ανακαινισμένους ανεμόμυλους στον Κοντιά
Μια ευρύτερη ματιά στους 2 από τους ανεμόμυλους του Κοντιά - Λήμνος