..από τη μεταμόρφωση της πλατείας στο παλαιό Πεδινό της Λήμνου

Παλαιό Πεδινό - Λήμνος
...η βρύση