...από τα βασιλικά κτήματα στο Τατόι.
.....και ο όμορφος φύλακας του κτήματος.                                                                             
                                                                     
                                                                    ........συνεχίζεται...