Καλλιόπη, χορταρόλιμνη - Λήμνος

Χορταρόλιμνη - Λήμνος
Άγιος Μόδεστος, χορταρόλιμνη - Καλλιόπη, Λήμνος

Χορταρόλιμνη, στο βάθος η Καλλιόπη - Λήμνος